Algemene Voorwaarden   

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen van F&FBooks. 

 

Onderstaand vindt u de algemene voorwaarden van F&F Books. Wanneer het leveringen of diensten betreft die niet via de webwinkel plaatsvinden, maar ontstaan uit bijvoorbeeld contante verkopen dan zijn de artikelen uitgesloten van deze voorwaarden. Op alle leveringen, diensten en overeenkomsten van of met F&FBooks als ook op deze voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 

Door het plaatsen van een bestelling op de website van www.fenfbooks.be  gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en bent u, na de aankoop van artikelen uit ons assortiment, betalingsplichtig.

 

Identiteit van de onderneming F&F Books

Kints Rebecca 

Hendrik Dewildestraat 43

8501 Bissegem

België 

+32(0)472 337152

E-mail info@fenfbooks.be 

BTW-nummer BE 0769272257

 

VOORWAARDEN 

1.Prijzen 

Alle genoemde prijzen in de webwinkel van F&FBooks zijn in euro’s en exclusief verzen-dingskosten.  F&F Books is een kleine onderneming die valt onder de wetgeving waarbij BTW niet van toepassing is. Zolang de overeenkomst niet definitief tot stand is gekomen, is F&FBooks bevoegd de 

vermelde prijzen alsmede de voorwaarden te wijzigen. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u een definitieve bestelling plaatst bij F&F Books en de bestelling volledig heeft betaald. U gaat op het moment van het bevestigen van uwbestelling automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. Alle prijzen in de web-winkel en/of social media zijn onder voorbehoud van druk‐ en zetfouten. Voor de gevol- gen van druk‐ en zetfouten zijn wij niet aansprakelijk.

2.Bestellen  

Alle beschreven en afgebeelde artikelen op de website van F&FBooks die voorzien zijn  van een bedrag, kunnen besteld worden in de webwinkel. Na het plaatsen van de bestel-ling ontvangt u een orderbevestiging per e‐mail met daarin een overzicht van de besteldeartikelen, het factuurnummer en het afleveradres. 

Ondanks dat F&FBooks gebruik maakt van een automatisch voorraadbeheersysteem kan het voorkomen dat een artikel is uitverkocht. In dit geval zal F&FBooks u hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Alle in de webwinkel genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend. 

3. Betalen  

Wanneer de bestelling via de webwinkel van F&FBooks plaatsvindt, dient u het totaalbe-drag van uw bestelling, en (indien van toepassing) de verzendkosten, aan F&F Books te voldoen, d.m.v. een online betaling via het opgegeven bankrekeningnummer. Zodra F&FBooks uw betaling heeft ontvangen, zal dit per e‐mail aan u worden bevestigd. Uiteraard streeft F&F Books ernaar om uw bestelling zo spoedig mogelijk te verwerken.  

4.Verzenden en Verzendkosten  

De standaard verzendkosten voor een bestelling op de website zijn € 6,5.  Wanneer het pakket verzonden wordt, ontvangt u van F&FBooks een e-mail met daarin de bevestigingvan de zending. Aan de gemelde en vermelde leveringstermijnen kunnen geen rechten worden ontleend. Bovendien kunnen de genoemde leveringstermijnen niet leiden tot enige vorm van aansprakelijkheid. De artikelen worden met veel zorg en aandacht verzonden. Al onze producten worden zorgvuldig gecontroleerd en goed verpakt voor de verzending. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging van levertijden welke ontstaan tijdens of voortvloeien uit het vervoer van uw bestelling.  De leveringsplicht van F&F Books volstaat, behoudens tegenbewijs, zodra het door F&FBooks geleverde pakket eenkeer aan de afnemer is aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie tot volledig bewijs van het aanbod tot levlevering.

5.Onjuiste bezorging  

Bij het plaatsen van uw bestelling dient u zelf zorg te dragen voor de vermelding van het juiste afleveradres. U wordt geacht deze gegevens bij iedere bestelling op juistheid te controleren en ze waarnodig aan te passen. F&FBooks kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het bezorgen van de bestelling op een onjuist adres, wanneer dit het gevolg is van typefouten en/of het invullen van onjuiste gegevens door de klant.  

6. Retourneren 

Goederen kunnen door koper niet geretourneerd worden, tenzij bij ontvangst blijkt dat de goederen beschadigd zijn of gebreken vertonen en dit binnen 8 dagen na ontvangst werd gemeld aan F&F Books via mail. ( info@fenfbooks.beU krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. Deze kosten bedragen circa 6,5 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. F&FBooks behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of slechts eengedeelte van het bedrag te retourneren als het vermoeden bestaat dat het artikel opzettelijk is beschadigd. Wanneer de geleverde artikelen niet binnen de termijn van 14 dagen zijn geretourneerd, geldt dat de zending door u is geaccepteerd. 

7.Persoonlijke gegevens  

Om de bestellingen te kunnen verwerken, zullen uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een relatiebeheerprogramma van F&FBooks. Daarnaast worden uw gegevens door F&F Books verwerkt voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toezenden van de nieuwsbrief. Mocht u deze e‐mails niet meer willen ontvangen dan kunt u zich hiervoor afmelden. U gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking worden gesteld. Uiteraard hanteert F&F Books bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de geldende wet‐ en regelgeving.  

8.Aansprakelijkheid  

F&FBooks is niet aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade die kan voortvloeien uit het gebruik van de door F&FBooks geleverde producten. F&FBooks kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van een vertraagde levering en / of typefouten of onjuistheden in een door de klant ingevulde tekst. De aansprakelijkheid van F&FBooks beperkt zich altijd tot het bedrag van de betreffende bestelling zonder de verzendkosten.  

9.Afbeeldingen en artikelomschrijvingen  

De inhoud van deze site is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De artikelen in deze webwinkel worden zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en omschreven. De kleuren van de afbeeldingen op de website kunnen als gevolg van beeldschermkwaliteit enigszins afwijken van de echte kleuren van de producten. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. F&FBooks kan niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. F&F Books is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website.  

10.Rechten op afbeeldingen 

Alle getoonde afbeeldingen in de webwinkel, advertentie en/of de social media van F&F Books mogen uitsluitend gebruikt worden door F&F Books. Wanneer hier zonder toestemming gebruik van wordt gemaakt, worden hier kosten aan verbonden. Alle foto’s in de webwinkel, advertentie en/of social media zijn met toestemming geplaatst. Deze mogen uitsluitend gebruikt worden door F&FBooks 

11.Klachten  

F&F Books  streeft naar tevreden klanten en zal dan ook altijd haar uiterste best doen om eventuele klachten die gegrond worden bevonden door F&F Books naar alle redelijkheid in onderling overleg op te lossen. Mocht u vragen, klachten, opmerkingen en/of suggesties hebben, dan stellen wij het op prijs als u dit laat weten d.m.v. een e‐mail te versturen naar info@fenfbooks.be Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR‐platform van de Europese Commissie. Dit ODR‐platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.